Úvod|O spoločnosti|Produkty|Technické a obchodné informácie|Referencie|Archív|Kontakty|Na stiahnutie|

DREVO

Dvere s polodrážkou

 • Dvere plné hladké s polodrážkou, požiarna odolnosť EI-SC 15-30 D3, EW-SC 15-30 D3 do zárubne: typová oceľová, drevená rámová, drevená obložková
 • Dvere presklené s polodrážkou, požiarna odolnosť EI-SC 15-30 D3, EW-SC 15-30 D3 do zárubne: typová oceľová, drevená rámová, drevená obložková
 • Dvere kazetové s polodrážkou, požiarna odolnosť EI-SC 15-30 D3, EW-SC 15-30 D3 do zárubne: typová oceľová, drevená rámová, drevená obložková
 • Dvere plné hladké s polodrážkou, bezpečnostné tr.2 podľa STN ENV 1627, požiarna odolnosť EI-SC 15-30 D3, EW-SC 15-30 D3 do zárubne: typová oceľová, drevená rámová, drevená obložková
 • Dvere plné hladké/presklené/kazetové s polodrážkou, bez požiarnej odolnosti (NEPOŽIAR) do zárubne: typová oceľová, drevená rámová, drevená obložková

Dvere bez polodrážky

 • Smooth solid doors without a rebate with fire resistance EI-SC 15-30 D3, EW-SC 15-30 D3 into the door frame: steel type, wooden frame
 • Glazed doors / panel/ partially glazed without rebate with fire resistance EI-SC 15-30 D3, EW-SC 15-30 D3 into the door frame: steel type, wooden frame
 • Smooth solid doors without rebate with fire resistance EI-SC 45 D3, EW-SC 45 D3 into the frame: steel type
 • Glazed doors without rebate with fire resistance EI-SC 45 D3, EW-SC 45 D3 into the frame: steel type
 • Smooth solid doors without rebate with fire resistance EI-SC 45 D3, EW-SC 45 D3 into the frame: wooden frame
 • Partially glazed doors without rebate with fire resistance EI-SC 45 D3, EW-SC 45 D3 into the frame: wooden frame
 • Smooth solid doors without rebate with fire resistance EI-SC 60 D3, EW-SC 60 D3 into the frame: wooden frame
 • Glazed doors without rebate with fire resistance EI-SC 60 D3, EW-SC 60 D3 into the frame: wooden frame
 • Smooth solid door without rebate with sound insulation Rw 32-42 db with fire resistance EW/ EI-C 15-60 D3 into the frame: wooden frame
 • Solid doors smooth/ glazed/ panel without rebate and without fire resistance (NOT FIRE-RESISTANT) into the frame: steel type, wooden frame, wooden door casing

Vodorovne posuvné dvere

 • Vodorovne posuvné, plné hladké dvere s požiarnou odolnosťou EI-C 15-30 D3, EW-C 15-30 D3
 • Vodorovne posuvné, presklené dvere s požiarnou odolnosťou EI-C 15-30 D3, EW-C 15-30 D3
 • Vodorovne posuvné, čiastočne presklené dvere s požiarnou odolnosťou EI-C 15-30 D3, EW-C 15-30 D3

Dvere kývne (lietačky)

 • Dvere kývné plné hladké/čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-C 15-30 D3, EW-C 15-45 D3 do zárubne: drevená rámová

Steny drevené, pevné, presklené

 • Presklená stena pevné s požiarnou odolnosťou EI 15-60 D3, EW 15-60 D3
 

Referenčné fotografie

    

    


 

 

OCEĽ

Prevedenie: plné hladké / čiastočne presklené / s vetracou mriežkou.

Typ: Alpe : Dvere s oceľovou zárubňou (konštrukcia zamačkávaná Alpe so zárubňouní typu: rámová, rohová, obložková. Interiér, exteriér.

 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-SC 15-30 D1+, EW-SC 15-60 D1+
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-SC 45-60 D1+
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené bez požiarnej odolnosťou (nepožiar)
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené, nadrozmerné dvere s požiarnou odolnosťou EI - SC 90 DP1,  EW - SC 90 DP1
 • Dvere plné hladké s vložených prechodným krídlom s požiarnou odolnosťou EI-SC 120 DP1, EW-SC 120 DP1

Typ: Alpe SK : Dvere s oceľovou zárubňou (konštrukcia zamačkávaná Alpe so zárubňou typu HSE: obložková, rámová. Interiér, exteriér.

 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-SC 15-30 D1+, EW-SC 15-60 D1+
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-SC 45-60 D1+
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené bez požiarnej odolnosťou (nepožiar)

Typ: Bezpečnostné dvere Alpe s oceľovou rohovou zárubňou. Interiér, exteriér.

 • Jedno a dvojkrídlové dvere plné hladké a čiastočne presklené 300x400mm, v triede odolnosti proti vlámaniu 2 podľa STN P ENV 1627, NBU: Dôverné

Typ: Alpe HB : Dvere s oceľovou zárubňou (konštrukcia zamačkávaná so zárubňou typu HSE : obložková, rámová (krídlo licuje so zárubňou). Interiér, exteriér.

 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-SC 15-30 D1+, EW-SC 15-60 D1+
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené s požiarnou odolnosťou EI-SC 45-60 D1+
 • Dvere plné hladké a čiastočne presklené bez požiarnej odolnosťou (nepožiar)

Typ: Dvere polodrážkové do typovej oceľovej zárubne HSE, CgU.

 • Dvere plné hladké do oceľovéj typovej zárubne HSE s požiarnou odolnosťou EI-SC 30-60 D1, EW-SC 30-60 D1
 • Dvere plné hladké do typovej oceľovéj zárubne CgU/HSE s požiarnou odolnosťou EI-SC 15 D1, EW-SC 15-45 D1
 • Dvere čiastočne presklené do typovej oceľovéj zárubne CgU/HSE s požiarnou odolnosťou EI-SC 15 D1, EW-SC 15-45 D1

Typ: Dvere bezpolodrážkové do typovej oceľovej zárubne HSE.

 • Dvere plné hladké do oceľovéj typovej zárubne HSE s požiarnou odolnosťou EI-SC 15 D1, EW-SC 15-90 D1

Celopresklené systémové profily typu: Voest Apline, Jansen, Foster

Typ: Voest Alpine : Dvere presklené so zárubňou v systémovom profile Voest Alpine (VA).

 • Dvere presklené (kazetové) s neizolovanou zárubňou (interiér), požiarna odolnosť EW-SC 15-60 D1
 • Dvere presklené (kazetové) s izolovanou zárubňou (exteriér), požiarna odolnosť EI-SC 15-60 D1
 • Dvere presklené (kazetové) bez požiarnej odolnosťi (nepožiar)

Typ: Jansen : Dvere presklené dvere so zárubňou v systémovom profile Jansen

 • Oceľové presklené dvere s systéme Economy 50 (použitie: interiér) s požiarnou odolnosťou EW-C 15-120 DP1, EW-SC 15-45 D1, bez PO
 • Oceľové presklené dvere v stene, systém Economy 50 (použitie: interiér) s požiarnou odolnosťou EW-C 60 DP1, EW-SC 15-45 D1, bez PO
 • Oceľové presklené dvere s systéme Economy 60 / NEREZ (použitie: interiér) s požiarnou odolnosťou EW-C 15-120 DP1, EW-SC 15-45 D1, bez PO
 • Oceľové presklené dvere v stene, systém Economy 60 / NEREZ (použitie: interiér) s požiarnou odolnosťou EW-C 60 DP1, EW-SC 15-45 D1, bez PO
 • Oceľové presklené dvere s systéme Janisol 2 / NEREZ (použitie: exteriér) s požiarnou odolnosťou EI-SC 15-45 DP1, bez PO
 • Oceľové presklené dvere v stene, systém Janisol 2 / NEREZ (použitie: exteriér) s požiarnou odolnosťou EI-SC 15-45 DP1, bez PO
 • Oceľové presklené dvere s systéme Janisol 3 (použitie: exteriér) s požiarnou odolnosťou EI-C 15-60 DP1
 • Oceľové presklené dvere v stene, systém Janisol 3 (použitie: exteriér) s požiarnou odolnosťou EI-C 15-60 DP1

Typ: Foster : Dvere presklené dvere so zárubňou v systémovom profile Foster

Požiarna vodorová presklená konštrukcia

 • Požiarna vodorovná presklená pochôdza konštrukcia s požiarnou odolnosťou REI 15-60 DP1, REW 15-45 DP1
 • Požiarna vodorovná presklená nepochôdza konštrukcia s požiarnou odolnosťou EI 15-60 DP1, EW 15-45 DP1

Posuvné oceľové brány

Posuvné brány vyrábané z ocele, slúžia na oddelenie a uzavretie požiarnych úsekov vo vnútri týchto objektov v prípade nebezpečenstva požiaru. Systém uzatvárania krídla je riadený signálom z elektronického požiarneho systému (EPS) alebo ručným spúšťaním (tlačidlom).  Svoje uplatnenie nachádzajú najčastejšie v priestoroch prevádzkových hál, skladov, dielní a podobných prevádzok.

Požiarna odolnosť:

Typ: TLB/M – požiarna odolnosť EI (EW) 15-60, a EI (EW) 60-120 pre jedno a dvojkrídlové. Brány môžu byť aj vo vyhotovení s prechodným krídlom (max. svetlosťou 1000x2000mm).

 Typ: TLB/H – požiarna odolnosť EI 15-60, EW 15-120. Brány môžu byť aj vo vyhotovení s prechodným krídlom.   

Vyhotovenie vrát môže byť:

 • vodorovne posuvné (jedno, alebo dvojkrídlové)
 •  teleskopické
 •  vodorovné posuvné   
 •  výsuvné

Technický popis a požiadavky na stavebnú pripravenosť

 • Montáž brán sa vykonáva do čistého stavebného otvoru s hotovou podlahou, prípadne s presne vyznačenou výškou hotovej podlahy.
 • Stavebný otvor musí mať pevné nadpražie po celej dĺžke pojazdu (aj v mieste odjazdu krídla vrát), ktoré umožní pevné ukotvenie pojazdovej mechaniky (betónový preklad, alebo oceľový profil). Taktiež je potrebné zo strany stavby zabezpečiť napäťový signál EPS (pokiaľ nie je, je potrebné použiť dymové snímače s ústredňou) a prívod elektrického napätia na 220V.
 • Upozornenie - Vzhľadom na veľkú hmotnosť požiarneho krídla brány sa pojazdová mechanika nedá kotviť do sadrokartónových konštrukcií a krídla s väčšími rozmermi (viac ako 9m2) sa nedajú spoľahlivo ukotviť do porothermových tehál alebo tehál typu HEBEL. Bočné strany stavebného otvoru musia byť začistené a musia umožniť uchytenie dojazdového stĺpika a bočného požiarneho labyrintu.

Funkcia a prevádzka posuvných brán

 • Mechanizmus ovládania brán môže byť gravitačný alebo automatický.
 • Gravitačný mechanizmus na zatváranie brány využíva hmotnosť závažia, ktoré pomocou lanka dostane krídlo do zatvorenej polohy. Zatvorenie sa vykoná po vyslaní signálu z EPS, prípadne po stlačení ovládacieho tlačidla. Tým sa preruší napájanie el. magnetu a závažie zatvorí bránu.  V prípade, ak na stavbe nie je systém EPS, vykoná sa zatvorenie po vyslaní signálu z dymových snímačov, ktoré sú zapojené do riadiacej skrinky. Otváranie brány sa otvára ručne – odtlačením do úplne otvorenej polohy. V tejto polohe dôjde k zachyteniu krídla el. magnetom a krídlo zostane otvorené.
 • Pri automatickom mechanizme je pohyb brány zabezpečený elektromotorom, ktorý je ovládaný pomocou tlačidiel. Iba v prípade požiaru sa brána zatvorí pomocou protizávažia.

Výkresová dokumentácia

Brány typ TLB/M:

 • Jednokrídlové, štandard ( 1_1.pdf )
 • Jednokrídlové, závažie na opačnej strane ( 1_2.pdf )
 • Jednokrídlové, dojazdový stĺpik na tupo ( 1_3.pdf )
 • Jednokrídlové, montované do stropu ( 1_4.pdf )
 • Jednokrídlové, s priechodným krídlom ( 1_5.pdf )
 • Dvojkrídlové, štandard ( 1_6.pdf )
 • Dvojkrídlové, nesymetrické ( 1_7.pdf )
 • Teleskopické ( na vyžiadanie... )
 • Spôsoby kotvenia a uchytenia ( 1_8.pdf )

Brány typ TLB/H:

 • Posuvné brany, štandard ( 2_1.pdf )
 • Spôsoby kotvenia a uchytenia ( 2_2.pdf )
 • Výsuvné brány ( na vyžiadanie... )
 

Referenčné fotografie

   

 


 

 

HLINÍK

Požiarny hliníkový systém MB78EI ALUPROF SYSTEM

 • Dvere presklené/kazetové, otočné s požiarnou odolnosťou EI-SC 15-60 DP1, EW-SC 15-60 DP1+ (interiér/exteriér)
 • Dvere presklené/kazetové, vodorovne posuvné s požiarnou odolnosťou EI 30 DP1, EW 45 DP1 (interiér, exteriér)
 • Pevná stena s požiarnou odolnosťou EI 15-60 DP1, EW 15-60 DP1 (interiér/exteriér)
 • Stena s jednokrídlovými otočnými dverami s požiarnou odolnosťou EI 15-60 DP1, EW 15-60 DP1 (interiér/exteriér)  
 • Stena s dvojkrídlovými otočnými dverami s požiarnou odolnosťou EI 15-60 DP1, EW 15-60 DP1 (interiér/exteriér)

Požiarny hliníkový systém MB60 ALUPROF SYSTEM

 • Okno, pevné/otváravé, presklené s požiarnou odolnosťou EI 15-30, EW 15-45 (interiér/exteriér)
 • Okno otváravé, presklené s horným/bočným presklením s požiarnou odolnosťou EI 15-30, EW 15-45 (interiér/exteriér)

Nepožiarny hliníkový systém MB70 ALUPROF SYSTEM

 • Dvere presklené/kazetové, otočné (interiér/exteriér)
 • Stena s jednokrídlovými otočnými dverami (interiér/exteriér)
 • Stena s dvojkrídlovými otočnými dverami (interiér/exteriér)
 • Okno, pevné/otočné/sklopné (interiér/exteriér)
 • Okno jednokrídlové otváravo/sklopné s pevným bočným/horným presklením (interiér/exteriér)
 • Okno dvojkrídlové otváravo/sklopné s pevným bočným/horným presklením (interiér/exteriér)

Nepožiarny hliníkový systém MB60 ALUPROF SYSTEM

 • Dvere presklené/kazetové, otočné (interiér/exteriér)
 • Stena s jednokrídlovými otočnými dverami (interiér/exteriér)
 • Stena s dvojkrídlovými otočnými dverami (interiér/exteriér)
 • Okno, pevné/otočné/sklopné (interiér/exteriér)
 • Okno jednokrídlové otváravo/sklopné s pevným bočným/horným presklením (interiér/exteriér)
 • Okno dvojkrídlové otváravo/sklopné s pevným bočným/horným presklením (interiér/exteriér)

Nepožiarny hliníkový systém MB45 ALUPROF SYSTEM

 • Dvere presklené/kazetové, otočné s požiarnou odolsnoťou S-C (interiér)
 • Dvere vodorovne posuvné (interiér)
 • Dvere presklené kývne (interiér)
 • Stena s jednokrídlovými otočnými dverami (interiér)
 • Stena s dvojkrídlovými otočnými dverami (interiér)
 • Stena s vodorovne posuvnými dverami (interiér)
 • Stena v kývnými dverami (interiér)
 • Okno, pevné/otočné/sklopné (interiér)
 • Okno jednokrídlové otváravo/sklopné s pevným bočným/horným presklením (interiér)
 • Okno dvojkrídlové otváravo/sklopné s pevným bočným/horným presklením (interiér)
 

Referenčné fotografie

 

 

    


 

 

Novinky

9.05.2016 Projekt Južné mesto, Bratislava

Na jednom z najrozsiahlejšom rezidenčno-multifunkčnom projekte v Petržalke sme sa podieľali dodávkou oceľových ...

15.12.2015 CITY ARENA TRNAVA

Trnavská City Arena už otvorená! Naša spoločnosť bola súčasťou tohto  výnimočného projektu- ...

9.10.2015 Skladová hala Atria, Košice ...

Pre objekt skladová hala Atria v Košiciach sme dodali požiarne a nepožiarne hliníkové konštrukcie ...

1.09.2015 Fakulta chemickej a potravinárske ...

Predmetom našej dodávky bolo dodanie a namontovanie presklených okenných zostáv v požiarnej odolnosti EW ...
Protipožiarne zabezpečenie budov
© HASIL 2014 by FOXON.SK